Narodowy Fundusz Zdrowia

Obecnie nie posiadamy możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie informujemy, iż będziemy startować w postępowaniu konkursowym, gdy tylko zostanie ono ogłoszone.